<< EVENT LIST

Kempen Kesedaran Kanser dan Penerangan My Pledge Against Cancer (MPAC)

Majlis Kanser Nasional (MAKNA) dengan kerjasama Jabatan Muzium Sarawak telah mengadakan Kempen Kesedaran Kanser dan Penerangan My Pledge Agains Cancer (MPAC) pada 11 Januari 2021 bertempat di Auditorium Borneo Cultures Museum. 

Date: 11 Jan 2021
Venue: Auditorium Borneo Cultures Museum
Organizer: Majlis Kanser Nasional

For more information, please visit https://museum.sarawak.gov.my/pages.php?mod=photo_gallery&sub=photo_listing&menu_id=&sub_id=&alb=58

Useful Link