picture

 

Function


  1. Memelihara dan memulihara sejarah dan warisan Sarawak selaras dengan peruntukan-peruntukan di bawah Ordinan Warisan Sarawak, 2019 (OWS 2019).

  2. Menjaga dan mengurus aset-aset warisan Kerajaan Sarawak.

  3. Mengukuh, memperluas dan menerbitkan hasil penyelidikan dalam warisan budaya ketara dan tidak ketara, sejarah, alam semula jadi dan museologi di Sarawak.

  4. Merancang, membangun, mengurus, dan memantau projek pembangunan serta pameran.

  5. Merancang, mengurus, memantau, menyelaras pengurusan operasi dan penyelenggaraan bangunan di bawah seliaan Jabatan.

  6. Mengadakan sesi perkongsian ilmu, khidmat nasihat dan menjalin kerjasama dengan masyarakat serta pemegang taruh dalam dan luar negara mengenai warisan budaya Sarawak khasnya dan Borneo amnya.

  7. Merancang, membangun dan mengurus pembangunan sumber manusia.

 

 

Copyright © 2021 Sarawak Museum Department
Last Updated On 04 Apr 2024

Operating Hours (Main Office)

Monday - Thursday
8.00am to 1.00pm & 2.00pm to 5.00pm

Friday
8.00am to 11.45pm & 2.00pm to 5.00pm

Saturday, Sunday, Public Holiday
Counter Closed
picture Polls
picture Announcement